kira beyannamesi nasıl hazırlanır


kira beyannamesi nasıl hazırlanır

kira beyannamesi nasıl

Kira beyannamesi nasıl doldurulur? 

Kira geliri elde eden kimselerin, beyanname dönemleri içerisinde "kira beyannamesi" vermeleri gerekiyor. Kira beyannamesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, Gelir İdaresi Başkanlığının yayımladığı Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi kapsamında yer alıyor.


Rehbere göre beyanname ve gelir elde edilen gayrimenkul sayısının beşten fazla olması 

halinde kullanılacak ek föy şu şekilde hazırlanıyor:


- Beyanname bir örnek doldurulacaktır.


- Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak BÜYÜK MATBAA HARFLERİ ile doldurulacaktır. 


- Okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı yapılmadan düzenlenmesine özen gösterilecektir.


- Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. 


- Sayısal ifadeler romen rakamı ile yazılmayacaktır.


- Alfabetik karak


- Gelir Vergisi Beyannamesi “Tablo-4”, “Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Belgeler” bölümünde yer alan, “Adres No” satırına; “https://adres.nvi.gov.tr/Pages/Bildirim/Dogrulama/YerlesimYeriDogrulama.aspx” 

internet sayfasından gayrimenkul adresine ilişkin 10 rakamlı numara...