kira dilekçesi

kira dilekçesi

kira

Kira dilekçe örneği!

Mülkiyet hakkı belediyelere ait olan ve kiralanan taşınmaz malların kiralanabilmesi için öncelikle bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu kira dilekçe örneği aşağıda bulunuyor.


Kira dilekçesi örneği..


......... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne

                                                                                  ....../........
             Mülkiyeti Belediyenize ait, Sarıyer İlçesi, ........................ Mah./Köyü .................... Pafta, ............... ada, ..........Parsel sayılı ........... m2 alanlı taşınmazın tarafıma kiraya verilmesi için gereğinin yapılmasını arz ederim. 


                           ...