kira gelir beyannamesi ne zaman verilir


kira gelir beyannamesi ne zaman verilir

kira gelir beyannamesi

Önümüzdeki haftadan itibaren 2013 yılı gelirlerine ilişkin beyan verme süresi başlıyor. Mart’ın 25’ine kadar verilmesi gereken bu beyanlar gerçek kişilerin elde ettiği gelirlerdir. Tüzel kişilik olarak faaliyette bulunan kurum ve şirketlerin gelirleri ile ilgili beyanlar ise nisan ayı içerisinde yapılacak.


   Gelir vergisi kanununda gerçek kişilerin elde ettiği ve vergilendirilmesi gereken gelir unsurları tek tek sayılmış. Ticaret yapılarak elde edilen gelirler, çiftçilik gibi zirai işlerden elde edilen kazançlar, serbest meslekle iştigal edenlerin kazançları, menkul malların getirileri ve gayrimenkullerin kiraya verilmesi ile elde edilen iratlar süreklilik arz eden gelirler olarak görülüyor. Bir de gerçek kişilerin geçici olarak bir kereliğine elde ettiği gelirler vardır. Devletler, temel olarak vatandaşlarının elde ettikleri gelirlerden vergi almak ister. Beyan esası çerçevesinde mükelleflerin beyanları üzerinden vergi hesaplanır...