kira gelir beyannamesi nereye veriliyor


kira gelir beyannamesi nereye veriliyor

kira gelir beyannamesi

Gayrimenkul sahibi olup kira gelir vergisi elde eden mükelleflerin beyanname zamanı geldiğinde,  her yıl Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi düzenleniyor.


Söz konusu rehberde yer alan bilgilere göre kira gelir vergisi nereye verilir? Kira gelir vergisi beyannamesinin verilme zamanı nedir?


Mükellefler bu sene, 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2013 yılının Mart ayının 1’inci gününden 25 inci günü akşamına kadar beyannamelerini verdiler.


Beyanname verme süresinin son günü eğer resmi tatile denk geliyorsa o halde  resmi tatilden sonraki ilk iş günü de beyannameler verilebiliyor.


Beyanname; normal (adi) posta ile veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilirse, vergi dairesine ulaştığı tarihte, taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın...