Kira gelir vergisinde amortisman nasıl hesaplanır


Kira gelir vergisinde amortisman nasıl hesaplanır

Kira gelir vergisinde

Kira gelir vergisinde amortisman nasıl hesaplanır?

Kira gelir vergisi mükellefleri ödemelerinde "Gerçek gider yöntemi"ni seçerek, yaptıkları bazı masrafları vergi ödemesinden düşebiliyor. Peki kira vergisinde amortisman nasıl hesaplanır?


Amortisman bilindiği üzere; binalarda duran bir malın yıpranma ya da teknik gelişmelerden kaynaklanan eskime nedeniyle değerinden düşmesi olarak tanımlanıyor. 


Kira gelir vergisi amortisman hesaplamalarında en çok merak edilen husus amortisman için esas alınacak dönem oluyor: Konutun kiralamalada olan dönemi mi? Yılın tamamı mı?


Örneğin Hasan Beyin gayrimenkulünü 2013 yılı içerisinde 8 ay kiraya verdiğini; Gayrimenkulün geriye kalan 4 ayda boş kaldığını farz edelim. Bu durumda kira gelir vergisinde amortisman hesabı nasıl olacak?


Gelir Vergisi Kanunu 71 inci maddesinde ise; "Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrisafi hasılattan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan giderler indirildikten sonra kalan müspet...