Kira geliri 2014

Kira geliri 2014

Kira geliri

MALİYE Bakanlığı gelir vergisi kapsamında had ve tutarlar ile istisna ve indirim tutarlarının 2014 yılı için yeniden belirledi. Tebliğe göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3,300 TL, değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, ise 9,700 TL olarak tespit edildi. 


Gelir Vergisi Kanunu'nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21 bin TL, evkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.400 TL olarak belirlendi. Tebliğ kapsamında menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı da yüzde 53.11 olarak tespit edildi. 


Sözcü...