Kira geliri 2014

 • Kira geliri
  Kira geliri 2014
  2014-01-01 11:32:05
  MALİYE Bakanlığı gelir vergisi kapsamında had ve tutarlar ile istisna ve indirim tutarlarının 2014 yılı için yeniden belirledi. 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3,300 TL, değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, ise 9,700 TL ol
 • Ne kadar kira
  Ne kadar kira geliri vergiden muaf?
  2014-03-15 16:29:28
  2013 yılı boyunca elde edilen kira gelirleri için vergi ödemeleri bu sene yapılacak. 2014 yılında ödenecek vergiler için ne kadar kira geliri vergiden muaf tutuluyor? İşte yanıtı..
 • Kira geliri vergilendirme
  Kira geliri vergilendirme dönemi!
  2014-03-12 14:54:58
  Konut ve işyeri kiralamalarında elde edilen gelirler, Gelir Vergisi Kanunu gereğince kira vergisine tabi tutuluyor. Peki kira gelir vergisi ne zaman ödenir? İşte kira geliri vergilendirme dönemi 2014...
 • Kira geliri elde
  Kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014!
  2014-03-02 17:02:39
  Mesken kiralamalarından gayrimenkul sahiplerinin elde ettikleri gelir, gelir vergisine tabi tutuluyor. Vergi ödemesi için beyanda bulunulması şart. İşte kira geliri elde edenler için beyan dönemi 2014...
 • Kira geliri elde
  Kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı!
  2014-02-28 20:23:06
  Mesken ve işyeri kira geliri elde eden mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı beyan dönemi 1 Mart 2014’te başlayıp 25 Mart 2014 akşamı sona eriyor. 2013 yılı içinde kira geliri elde eden mükelleflerin bu süreler içinde beyannamelerini vermeleri gerekiyor
 • Dar mükellefler için
  Dar mükellefler için kira geliri 2014!
  2014-02-22 10:39:59
  Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurt dışında yerleşik Türk vatandaşların kira gelir vergilerini beyan etmeleri gerekiyor. İşte ar mükellefler için kira geliri 2014 esasları...
 • Dar mükellef kira
  Dar mükellef kira geliri beyanı 2014!
  2014-02-22 10:18:08
  Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurt dışında yerleşik Türk vatandaşların ödemek ile yükümlü olduğu kira vergileri için öncelikle beyanname vermeleri gerekiyor. İşte dar mükellef kira geliri beyanı 2014...
 • Kira geliri beyan
  Kira geliri beyan sınırı!
  2014-02-20 15:34:37
  Kira geliri beyan sınırının altında kira geliri elde edenlerin beyanname vermelerine ve vergi ödemelerine gerek kalmıyor. Peki 2014 yılı vergi döneminde kira geliri beyan sınırı ne kadardır?
 • Ne kadar kira
  Ne kadar kira geliri vergiye tabi?
  2014-02-20 15:15:00
  Gayrimenkul kiralamalarından gelir elde eden kimseler, elde ettikleri gelirin o yıl için belirlenen istisna bedelinden yüksek olması durumunda vergi ödüyor. Peki 2014 yılında ne kadar kira geliri vergiye tabi?
 • İşyeri kira geliri
  İşyeri kira geliri vergisi 2014!
  2014-02-18 12:58:17
  İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin beyanname verme sınırı ne kadar? Kimler işyeri kira geliri vergisi için beyanname verecek? İşte işyeri kira geliri vergisi 2014...
 • Emsal kira bedeli
  Emsal kira bedeli 2014!
  2014-02-16 15:55:51
  Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 2014'e göre kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” esas alınıyor. İşte emsal kira bedeli 2014..
 • 2014 te kimler kira
  2014'te kimler kira geliri beyannamesi verecek?
  2014-02-16 15:40:32
  Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde tanımlanıyor. Gayrimenkul ve gayrimenkul olarak tescil edilen haklar kira geliri konusuna giriyor. Peki 2014'te kimler kira geliri beyannamesi verecek?
 • Kira Geliri Elde
  Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 2014!
  2014-02-16 14:44:33
  Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi 2014, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sayfasında yayımlandı. İşte kira geliri elde edenler için rehberde yer alan bilgiler...
 • Kira geliri istisna
  Kira geliri istisna tutarı 2014!
  2014-01-22 15:04:06
  Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin her yıl elde ettikleri kira geliri için istisna tutarı belirleniyor. İşte 2014 yılı kira geliri istisna tutarı...

Kira geliri 2014

Kira geliri

MALİYE Bakanlığı gelir vergisi kapsamında had ve tutarlar ile istisna ve indirim tutarlarının 2014 yılı için yeniden belirledi. Tebliğe göre, mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2014 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3,300 TL, değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı, ise 9,700 TL olarak tespit edildi. 


Gelir Vergisi Kanunu'nun 82. maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı, 2014 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 21 bin TL, evkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı da 1.400 TL olarak belirlendi. Tebliğ kapsamında menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı da yüzde 53.11 olarak tespit edildi. 


Sözcü...