kira geliri istisnası


kira geliri istisnası

kira geliri

Kira geliri istisna tutarı 2014!

Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre kira geliri elde eden gayrimenkul sahiplerinin her yıl elde ettikleri kira geliri için devlete belli bir oranda vergi ödemeleri gerekiyor. 


Vergi hesaplamalarında istisna tutarı belirleniyor. Söz konusu istisna tutarının altında kira geliri elde eden malikler, kira gelir vergisinden muaf tutuluyor. Peki, kira geliri istisna tutarı 2014 yılında ne kadar oldu?


2014 yılında uygulanacak kira geliri istisna tutarı 30 Aralık 2013 tarihinde 28867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alıyor.


Tebliğte yer alan bilgilere göre, 2014 yılı mesken kira gelirinde istisna tutarı 3.300 TL oldu. Buna göre bu tutarın altında kira geliri elde edenler vergi ödemeyecek.


TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47,...