kira kontratı damga vergisi hesaplama excel


kira kontratı damga vergisi hesaplama excel

kira kontratı damga

Kira sözleşmesi damga vergisi 2014!

Kira sözleşmeleri, gayrimenkul kiralama işlemlerinde taraflar arasında imzalanıyor. Bilindiği üzere kira sözleşmesi damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alıyor.


Mesken kira sözleşmelerinde damga vergisi oranı, gerçek kişilerin konutlarının mesken olarak kiraya verilmesi halinde kira sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutuluyor. 


Ancak noter onayı ile yapılan bir sözleşme varsa damga vergisi ödeme zorunluluğu bulunuyor. Söz konusu durumun yasal dayanağı şu şekilde karşımıza çıkıyor:


488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ekli (2) sayılı Tablo’sunun 34 numaralı fırkası:  “Söz konusu kâğıtlar (vergiden istisna edilmiş), resmi dairelere veya noterlere ibraz edildikleri takdirde bu tarih itibarıyla vergiye tâbi tutulur ve ibraz edenlerce ödenir.” 


Damga vergisi oranları, her sene başında yeniden belirleniyor. Peki, 2014 yılında kira sözleşmesi damga vergisi oranı binde kaçtır?


Kira sözleşmesi damga vergisi oranı..

2014 yılında...