kira kontratı fesih ihtarname örneği


kira kontratı fesih ihtarname örneği

kira kontratı fesih

Kira akdinin feshi, kiralayan tarafından isteniyorsa kiralayanın kiracısına kira akdi ihtarnamesi göndermesi gerekiyor. Söz konusu ihtarname fesih sebebine göre hazırlanarak kiracıya gönderilir. 


Kira akdi feshi ihtarnamesi örneği aşağıda bulunuyor;


Kira akdi feshi ihtarnamesi


İHTARNAME

Konu : ..../..../......  Tarihli Kira Kontratının Feshi Talebi


AÇIKLAMALAR : 


1- Bana ait olan xxxxx adresinde kiracımız olarak bulunmaktasınız. Sözü edilen yeri karşılıklı anlaşmamıza göre .... TL bedelli olarak kira kontratı yapmış bulunmaktayız.


2- ..../..../......  tarihinden bu yanadır kira bedelini ödememiş bulunmaktasınız. Biriken kira bedeli olan .... TL'nin ödenmesini ihtar ederim.


3- ..../..../......  tarihinde başlayan ve ..../..../......  tarihinde bitecek olan KİRA KONTRATIMIZIN yenilenmemesi ve evi süresinde tahliye etmenizi ihtar ederim.


4- Defalarca yapmış olduğumuz uyarılara karşı son zamanlarda hakaret ve tehdit edici tavırlarınıza da mağruz kalmış bulunmaktayız. Bu tavırların kiralayan kiracı ilişkisini zedelediği ve...