kira kontratı örneği

kira kontratı örneği

kira kontratı

Kira kontratı 2014!

Konut, işyeri gibi gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ile kiracısı arasında bir sözleşme imzalanıyor. Bu sözleşmede taraflara ilişkin bilgilere ve kiraya konu olan gayrimenkule ilişkin bilgilere yer veriliyor.


Sözleşmeyi imzalayan tarafların, net ve eksiksiz bir şekilde sözleşmeyi doldurması gerekiyor.


Kira kontratı 2014 örneği..

Dairesi

Mahallesi

Cadde/Sokağı

Numarası

Kiralananın Cinsi

Kiralayan Adı Soyadı

Kiralayanın T.C. Kimlik No

Kiralayanın Adresi

Kiracının Adı Soyadı

Kiracının T.C. Kimlik No

Kiracının Adresi

Akdin Başlangıç Tarihi

Akdin Süresi

Yıllık Kira Bedeli

Aylık Kira Bedeli

Kira Bedelinin Ödeme Şekli

Kiralananı Kullanım Şekli

Kiralananın Durumu

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar

İmzalar

Tarih


Genel Koşullar

1- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.


2- Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.


3- Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.


4- Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak  zararı karşılamak zorundadır.


5- Üçüncü...