kira kontratı yenilenmesi


kira kontratı yenilenmesi

kira kontratı

Kira kontratı yenilenmezse ne olur?

Bir mülkün belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi durumunda taraflar arası imzalanan sözleşme kira kontratı olarak nitelendirilir. Kira kontratı, her iki tarafında haklarını korumak için düzenlenen bağlayıcı nitelik taşır.


Kira kontratı, noter huzurunda yapılabileceği gibi şahitler huzurunda karşılıklı imzaların atıldığı kira kontratı da bağlayıcı olarak kabul edilir.


Kontratlar genellikle 1 yıl süre için yapılıyor. Bu süre bitiminde kira kontratı yenilenmezse ne olur?

Eğer kira yenilenmeyecek ise, kontrat süresi dolmasından 1 ay önce kiranın yenilenmeyeceğinin bildirilmesi gerekir. Aksi durumda; 1 ay öncesinden kiranın yenilenmeyeceği bildirilmediği takdirde kira akdi kendiliğinden yenilenmiş sayılır.


Bu durumda kiracı evi boşaltırsa haksız yere düşmüş olur ve ev sahibinin talep etmesi doğrultusunda oturulmayan ev için kiraları ödemek zorunda kalır. 


Ev sahibi de...