kira sözleşmesi dolu örneği 2013


kira sözleşmesi dolu örneği 2013

kira sözleşmesi dolu

Art arda 2 aylık kira bedeli ödenmediği takdirde gelecek aylar kira bedeli, kiralayan tarafından istenebilir mi? Kira sözleşmelerinde kefilin sorumluluğu kaç yıl devam eder? Tahliye taahhüdü nedir? Ayrıntılar...

Gayri menkullerle ilgili günlük yaşam içerisinde en sık gerçekleştirilen hukuki işlem "kira sözleşmesi" dir. Ülke nüfusunun çok büyük kısmının konut ve/ veya işyeri niteliğinde mülkiyet hakkı sahibi olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar, "barınma" veya "ticari" gereklilikler nedeni ile her gün binlerce kira sözleşmesi düzenlemektedir. Ayrıca, taşınmaz malikleri ile kiracılar arasında kira uyuşmazlığından kaynaklanan birçok alacak-tahliye davaları açılmaktadır. Kira sözleşmeleri ve tahliye davaları hukuksal olarak oldukça teknik bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle,kira sözleşmesi ve akabinde ortaya çıkan tahliye...