kira sözleşmesi hakları


kira sözleşmesi hakları

kira sözleşmesi

Kiralayanın kira akdinden doğan haklarını şöyle sıralayabiliriz.


- Kiralanan gayrimenkulun kira bedelini isteme hakkı,


- Kiralanan gayrimenkulün  dikkatli ve akde uygun bir şekilde kullanılmasını isteme hakkı,


- Kiralayanın, kiracının kiralayanda bulunan menkul mallarına karşı kullanacağı hapis hakkı,


- Muacceliyet hakkı: Kira bedellerinin geç ödenmesi ya da sözleşmede belirtilen tarihte ödenmemesi durumunda kira akdinin tek tarafli olarak iptal edilmesi ve kiralayana güvence sağlanması hakkı,


- Depozito hakkı: Mezkur kiracı tarafından verilecek zararlar ve ödenmeyen işletme giderleri için güvence hakkıdır.


Kiracının kira akdinden doğan hakları ise şöyle;


- Kiralanan gayrimenkulün kendisine teslim edilmesini isteme hakkı,


- Kiralanan gayrimenkulde ortaya çıkan bozukluğun giderilmesini isteme hakkı


- Kiralayanın giderilemeyen yüksek maliyetli esikliklerinin giderilmesi hakkı


- Kiralanan gayrimenkul üzerinde vaki tecavüzün def'ini isteme hakkı


- Kira akdinin fesh olunmasını isteme hakkı olarak sıralayabiliriz.Kira akdi...