kira tahliye ihtarname örneği


kira tahliye ihtarname örneği

kira tahliye ihtarname

Kiracı tahliyesi ihtarname örneği!

Gayrimenkulünüzü kiraya verdiğinizi ancak, kiracının kira bedelini ödememesi nedeni ile kiracının tahliyesini istediğinizi düşünelim. Bu durumda, kiracıya tahliye için ihtarname gönderebiliyorsunuz.


Kiracıya gönderilen bu ihtarname, kira bedelinin ödenmemesi halinde tahliye ve alacak davası açılacağının bilgisini veriyor. Ayrıca, kira bedelini ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ödenmemesi halinde; Borçlar Kanunu'nun 260. maddesi gereğince kiracı hakkında alacak ve tahliye davası açılacağı yargılama giderleri ve vekalet ücretinin kiracı tarafına yükletileceği ihtaren bildirilmiş oluyor. Söz konusu kiracıya tahliye ihtarname örneği aşağıda şu şekilde sıralanıyor;Kiracı tahliyesi ihtarnamesi örneği..


İHTAR EDEN           :....... 


VEKİLLERİ            :.......


KARŞI TARAF          :.......KONU                 : 


.......  kira  bedeli ....... sının ödenmesi,...