Kiracı çıkarma yöntemleri


Kiracı çıkarma yöntemleri

Kiracı çıkarma

Kiracı çıkarma şartları nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer alan kiralama işlemleri hükümlerine göre, ev sahipleri istediği zaman kiracısını çıkaramıyor. Kiracıyı çıkarmak için bazı haklı sebeplerden birinin söz konusu olması gerekiyor. Buna göre kiracı çıkarma şartları nelerdir, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Kiracı çıkarma şartlarının en başında, kiracının kira bedelini ödememesi bunun üzerine, ev sahibinin ihtarname göndererek icra takibi başlatması geliyor. Buna göre, eğer kiracı kira parasını ödememişse ve mal sahibi bu konu hakkında bir icra takibinde bulunmuşsa kiracıya ödenmeyen kira tutarının ödenmesi için 30 gün süre veriliyor. Bu 30 gün içinde ödemenin yapılmaması halinde, 31. gün bile ödeme yapılsa hiçbir anlam ifade etmiyor.


Kiracı çıkarma yolları arasında mal sahibinin ihtiyacının olması da yer alıyor. Mal sahibi eğer bu konuta ihtiyaç duyuyorsa, aynı belediye...