kiracı evden nasıl tahliye edilir

kiracı evden nasıl tahliye edilir

kiracı evden nasıl

Tahliye kararına rağmen kiracı evi boşaltmazsa ne olur?

Tahliye kararına rağmen kiracı evi boşaltmaması halinde, mahkemenin gerekçeli kararı gereği icraya konularak hemen tahliye istenebiliyor.


Kiracı, tahliye kararını temyiz ederse, belirli bir bedeli depo etmek şartıyla, temyiz mahkemesinin vereceği karara kadar tahliyenin uygulanması bekletiliyor.


Kiracı tahliye kararı nasıl uygulanır?

Tahliye kararına rağmen, teminatın yatırılmaması halinde mal sahibi, icra memuru ile, kiraya konu olan yerin tahliye edilmesini sağlayabiliyor. Bu şekilde yapılacak tahliye işleminde polisin de yardımı alınarak kiracıya ait olan mallar, kiralanan gayrimenkulün dışına çıkarılabiliyor.


Kiracının orada bulunmaması halinde, mallar yediemin olarak bir depoya teslim ediliyor.

Işıl Seren...