kiracı Hakları

kiracı Hakları

kiracı

Taleplerdeki artışın, fiyat artışlarını da beraberinde getirdiği bu dönemde, ev sahibi ve kiracıların son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları çok daha önemli hale gelmiştir. Özellikle 2012 yılında yayınlanan yeni Borçlar Kanunu ve Kira Hukuku Hükümleri ve bu hükümlerin yakın dönemde yürürlüğe giren uygulamaları gayrimenkul sahipleri ve kiracılar için oldukça yenidir.

 

Gayrimenkul kiralarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlükten kaldırılarak, aynı tarihte yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu ile Kira Hukuku Hükümleri düzenlenmiştir. Eski kanunda yer alan düzenlemelerin büyük bölümü yeni Borçlar Kanunu’na aktarılırken, bazı ek düzenlemeler de yapılmıştır. Bu düzenlemelerden bazıları, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olmasına rağmen Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde ile yürürlüğe girdiği tarihten 2 yıl...