kiracı tahliyesinde yeni kanun


kiracı tahliyesinde yeni kanun

kiracı tahliyesinde yeni


Mal sahibi ve kiracı ile ilgili yeni düzenlemeler!


2012 Temmuz’da yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu ile çok uzun yıllar yürürlükte olan kira kanunu yürürlükten kaldırılmış oldu. Kira ve tahliye konuları ise Borçlar Kanunu’ kapsamında yeniden düzenlendi. Buna göre mal sahibi ve kiracı ile ilgili yeni düzenlemeler şöyle:


1) Mal sahibinin kiraya verdiği taşınmazı temiz ve kiraya uygun bir şekilde teslim etme zorunluluğu bulunuyor. Yani işyeri olarak kiraya verilecek ise işyeri ev olarak kullanılacaksa ev kullanımına uygun kiracısına teslim edilecektir. 


2) Mal sahibi eğer kiracısına, kiraya verdiği taşınmaz ile ilgili yanıltıcı bilgi vermiş veya malı ayıplı teslim etmiş ise kiracının sözleşmeyi feshedip tahliye hakkı olduğu gibi yeni kanunda bu ayıp nedeniyle kiracının kira bedelinin indirilmesini talep hakkı da getiriliyor. Yani mal sahibi yüksek...