kiracıya ihtarname


kiracıya ihtarname

kiracıya
Kentsel dönüşümle birlikte yaklaşık 6 milyon bina yenilenecek. Yaşanan süreçte konut üretiminin tüm yan sektörleri, aklınıza gelebilecek pek çok işkolu bu üretimin nimetlerinden istifade edecek. Tabii ekonomik büyümedeki en önemli göstergelerden biri olan istihdam da kendini artışla gösterecek. Kısacası gayrimenkul bir kere daha ekonominin lokomotifi olmayı sürdürecek.


İnşaat sektörünün yurtdışında yeni pazarlar yaratma başarısı dikkate alındığında, müteahhitlerin yurtdışında kazandıkları inşaat ihalelerinde kullanılacak tüm yapı

malzemelerinin Türkiye’den tedarik edilmesi de beraberinde gelecek.

Birincisi bu; kentsel dönüşümün Türkiye’ye en önemli faydası sektörel gelişime katkısı olacak.


Gelelim ikinci faydasına


Yenileme süresince ortada kalacak enkaz malzemelerinin geri dönüşümle kazanılması, değerlendirilmesi de ayrıca yeni iş alanları yaratacak. Bakanlık bu konuda da projeler üretiyor. Kullanılmış malzemelerin geri dönüşümünü sağlayacak bir projesi var mesela. Ben de yeni öğrendim. Adeta geleceğin iş...