kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname örneği


kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname örneği

kirayı ödemeyen kiracıya

Kirayı ödemeyen kiracıya ihtarname!

Ev sahiplerinin kiracılarını evinden çıkarabilmesi için bazı haklı nedenlerin söz konusu olması gerekli. Kira hukukunu düzenleyen Borçlar Kanununda belirtilen nedenlerden birinin oluşmaması halinde, ev sahibi kiracısını evden çıkaramıyor. Peki, Kiracım kirasını ödemiyor ne yapmalıyım?" diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Borçlar Kanununda yer alan esaslara göre kirayı ödemeyen kiracıya iki haklı ihtarname çekilmesi sonucunda yine kira borcunu ödemeyen kiracıyı ev sahibi evden çıkarabiliyor.


Kiracıdan kaynaklanan sebeplerle tahliye

MADDE 352- Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.


Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde...