kırsal yerleşim


kırsal yerleşim

kırsal

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversiteler ve sektör temsilcilerin katılımıyla mekansal strateji planlarının yapılacağı Türkiye Şehircilik Akademisi'ni kuracak. 

Akademide, Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek kentsel dönüşüm için de makro düzeyde tasarımlar ve projeler hazırlanacak. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak sağlıklı çevre ve imar düzenini oluşturmayı, kentlerin çevre değerleri odağında gelişimini sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 

Türkiye'nin geleceğe hazırlıklı olmasının, temel hedefleri arasında bulunduğunu belirten Uzun, Türkiye'de çarpık yapılaşmadan planlı, sağlıklı ve güvenli yerleşimlere geçişin bir aracı olan kentsel dönüşüm ihtiyacının, önem ve aciliyet arz ettiğini vurguladı. 

''Zaman afetler sonrası yara sarma zamanı değil afet öncesi gerekli tedbirleri alarak zarar azaltma zamanıdır'' diyen Uzun, bundan hareketle hazırlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile riskli yapıların tespiti, yıkımı ve...