komisyon sözleşmesi


komisyon sözleşmesi

komisyon

Gayrimenkul alım satım ve komisyon sözleşmesi


Emlak alım satımlarında eğer emlakçıdan da yararlanılmışsa emlak lıcısı ve emlak satıcısının anlaşma sağlar sağlamaz gayrimenkul alım satım ve komisyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Söz konusu sözleşme sonrasında emlakçı sattığı emlak üzerinden komisyon ücreti alıyor


Bu komisyonun resmi bir nitelik kazanması için emlak alıcısı ve emlakçı arasında komisyon sözleşmesi imzalanır. Komisyon sözleşmesi Borçlar Kanunu'nda da düzenlenmiştir. Komisyon sözleşmesinde alıcı, satıcı ve satışa tabi taşınmaz hakkında bilgiler yer alır.


Gayrimenkul alım satım ve komisyon sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.

Komisyon Sözleşmesi!

Bir taraftan …………………………………………………… adresinde mukim …………………………………… (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ………………………. ………………………………..adresinde mukim  ………………….…………….(Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)  aşağıdaki şartlarda bir gayrimenkul satış sözleşmesi yapmışlardır.

            

1-Satıcı, maliki olduğu ……………. İli, ………….....