konut dokunulmazlığı hakkı nedir kısaca


konut dokunulmazlığı hakkı nedir kısaca

konut dokunulmazlığı hakkı

Konut dokunulmazlığı ortak hükümler!

Konut dokunulmazlığının ihlali durumlarında verilen cezalar Türk Ceza Kanununda yer alıyor. Kanuna göre, bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.


Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunuyor.


Konut dokunulmazlığı ihlalinin birden fazla kişi tarafından birlikte yapılması; silahla yapılması gibi durumlarda verilecek ceza bir kat artırılıyor.


Bu ceza hükmü ile konut dokulmazlığı, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasî hakların kullanılmasının engellenmesi, inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçları ile aynı kapsamda...