konut tahliye taahhütnamesi örneği

konut tahliye taahhütnamesi örneği

konut tahliye taahhütnamesi

Konuttan tahliye!

Konuttan tahliye taahhütnamesi, kiracının kiraladığı konutu belli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belgeye deniyor. Bu taahhütname ile, kiracı taahhütnamede belirtilen tarihte şartsız olarak konutu tahliye edeceğini beyan ediyor.


Bir tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için bazı ödellikleri taşıyor olması gerekiyor: Yazılı bir şekilde olması; İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması; Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor. Tahliye taahhütnamesi örnepş aşağıda yer alıyor.


Konuttan tahliye taahhütnamesi örneği!


TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................

TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................


TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve...