Kooperatif kuruluş dilekçesi örneği


Kooperatif kuruluş dilekçesi örneği

Kooperatif kuruluş dilekçesi

Kooperatif kuruluş dilekçesi!

Kooperatif kuruluş işlemleri sırasında İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe yazılması gerekiyor. Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. 


Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.


Kooperatif kuruluş dilekçe örneği..


..../....../.....      


İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne,


Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde ekli evrakın incelenerek, kayıt işlemlerimizin tescil ve ilan edilmesini arz ederim / ederiz.


Unvanı :


Kooperatifin Sermayesi :


Kooperatifin Açılış Tarihi :


Kooperatifin Açılış Tarihindeki

Gerçek Faaliyet Konusu Nace Kodu :  


Kooperatifin Açılış...