kooperatif tapu masrafları

 • kooperatif tapu
  kooperatif tapu masrafları
  2013-09-05 02:05:00
  Tapu harcı binde kaç?: Tapu harç oranı 2013 yılında yapılan bir değişiklikle binde 33' ten binde 20 düzeyine indirilmiştir. Tapu harcı tapu müdürlüğünün anlaşmalı olduğu bankalara ödeniyor...
 • Kooperatif tapu
  Kooperatif tapu masrafları!
  2013-09-05 01:21:50
  Kooperatif tapu masrafları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı' nca tespit ve ilan edilmiştir. Kooperatif tapu masrafları binde 5,4 olarak belirlenmiştir...
 • Yabancıların tapu
  Yabancıların tapu harcı!
  2014-07-29 14:58:21
  Yabancı uyruklu vatandaşlar, kanuni sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye sınırları içerisinde taşınmaz mal sahibi olabiliyor. Peki yabancıların tapu masrafları ne kadardır? İşte yabancıların tapu harcı 2014...
 • TOKİ tapu harcı
  TOKİ tapu harcı nasıl hesaplanır?
  2014-06-20 11:33:20
  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından teslim edilen konutlarda borcunu bitiren alıcıların tapu işlemleri nelerdir? TOKİ tapu masrafları nelerdir? TOKİ tapu harcı nasıl hesaplanır? İşte yanıtı..
 • Arsa tapu masrafı
  Arsa tapu masrafı ne kadar?
  2014-06-02 14:19:07
  Tapu dairesinde gayrimenkul alım satım işleminin tamamlanabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve tapu harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, arsa tapu masrafı ne kadar? İşte arsa tapu masrafları...
 • Ortak tapu
  Ortak tapu masrafları!
  2014-05-30 17:25:38
  Bir konutun tapusu birden fazla kişi adına çeşitli oranlamalar ile paylaştırılabiliyor. Söz konusu bu işlem, ortak tapu olarak ifade ediliyor. Peki ortak tapu masrafı ne kadar?
 • Tapu masrafları
  Tapu masrafları 2014!
  2014-04-04 13:17:00
  Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu satışının gerçekleşebilmesi için tarafların belli oranlarda tapu masraflarını ödemeleri gerekiyor. Peki alıcı hangi oranda masraf öder? İşte tapu masrafları 2014 oranları...
 • Tapu masraflarını kim
  Tapu masraflarını kim karşılar?
  2014-03-04 11:27:13
  Tapu dairesinde verilen hizmete karşılık olarak bazı masrafların ödenmesi gerekiyor. Peki tapu masrafları nelerdir? Tapu masrafları nereye ödenir? Tapu masraflarını kim karşılar? İşte sorularınızın yanıtı...
 • Gayrimenkul tapu
  Gayrimenkul tapu masrafları!
  2014-01-06 16:56:39
  2013 yılında gayrimenkul tapu masrafları kapsamında hem alıcıdan hem de satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında harç tahsil ediliyordu. İşte gayrimenkul tapu masrafları 2014...
 • Kat irtifakı tapu
  Kat irtifakı tapu masrafları 2013!
  2013-12-20 10:43:25
  Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümlerinde kurulacak kat irtifakı tapu masrafları 2013 bilgileri bu haberde...
 • Kooperatif tapu
  Kooperatif tapu işlemleri!
  2013-09-06 12:06:00
  Kooperatif tapu işlemleri yapının bitmesinden sonra üyelerin başvuruda bulunması ile gerçekleşiyor. Kooperatif alımında kat mülkiyetine geçmek için başvuru yapılarak tapu sahibi olunabiliyor. Tevhit ve cins değişikliği gibi işlemler de yapılabiliyor...
 • Kooperatif tapu
  Kooperatif tapu masrafları!
  2013-09-05 01:21:50
  Kooperatif tapu masrafları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı' nın görüşü alınarak Maliye Bakanlığı' nca tespit ve ilan edilmiştir. Kooperatif tapu masrafları binde 5,4 olarak belirlenmiştir...
 • Kooperatif tapu
  Kooperatif tapu iptali!
  2013-09-05 01:12:21
  Kooperatif tapu iptali için dava açma şartı bulunuyor. Aşağıda kooperatif tapusunun iptali için açılan bir dava ve sonucu ayrıntılı olarak anlatılıyor. Örnek dava sonucunun nasıl olduğunu inceleyebilirsiniz....
 • Kooperatif tapu
  Kooperatif tapu devri!
  2013-09-05 01:05:59
  Yapı kooperatiflerinde yapılar tamamlandıktan sonra yapıların bulunduğu yere göre yapı kullanma izin belgesi alınabiliyor. Kooperatif tapu devri konutların üyelere teslimi ile oluyor. Teslimden sonra üyeler tapularını almak için başvuruda bulunuyor...
 • Tapu masrafları
  Tapu masrafları hesaplama!
  2013-06-04 12:01:32
  Tapu müdürlüğünde yapılacak bir satış işleminde ne kadar masraf ödeyeceksiniz, merak ediyorsanız "Tapu masrafları hesaplama" formülü için haberimizi inceleyebilirsiniz...

kooperatif tapu masrafları

kooperatif tapu


Tapu harcı binde kaç?


Tapu harcı binde kaç? konusu taşınmaz alım satımlarında her zaman gündeme gelen bir konudur. Tapu harcının binde kaç olduğuna ilişkin bu yazıda sizlere konuyu anlatmaya çalışacağız.


Tapu harcı binde kaç?


Tapu harcı 2013 yılında yapılan bir değişiklikle binde 33 düzeyinden binde 20 düzeyine indirilmiştir. Dolayısıyla her gayrimenkulün alım ve satım işlemlerinde tapu devrinin gerçekleştirildiği Tapu Müdürlüğüne bu hizmet karşılığında taşınmazın satış bedeli üzerinden binde 20 oranında bir harç ödenir. Tapu harcı Tapu Müdürlüğünün anlaştığı bankalara ödeniyor. 


Örnek bir hesaplamayla tapu harcının nasıl hesaplandığını incelemeye çalışalım. Örneğin 300 bin TL’lik bir dükkanın satışında (eğer satış bedeli gerçek bedel üzerinden bildirilmiş ise) alıcı ve satıcının ödemesi gereken tapu devir harcı tutarı 6 bin TL olur. Tapu harcı masrafları tapu bedelinin binde...