KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Beyen


KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Beyen

KOÜ Öğretim Üyesi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kutanis ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Beyen’in koordinatörlüğünü yaptığı "Performansa Dayalı Tasarım ve Değerlendirme Yöntemlerinin Deprem Sonrası Türkiye’de Gözlenen Yapı Performansları ile Karşılaştırılarak Geliştirilmesi" Projesi kapsamında saha çalışması yapıldı.

Serdivan ilçesinde depremde az hasar gören 6 katlı boş bir binanın en üst katına yerleştirilen yapay deprem üretecinin ürettiği salınım hareketi, binanın zeminine ve farklı katlarına yerleştirilen 10 adet hassas deprem ölçüm cihazıyla bilgisayar ortamına aktarıldı. Çalışma kapsamında Deprem Yönetmeliği’nde yer alan betonarme binalar için depreme dayanıklı tasarım kurallarının uygulanabilirliği test edildi.

KOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kemal Beyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmüş yapıların üzerinde zorlama deprem etkisiyle...