köy muhtarının görevleri


köy muhtarının görevleri

köy muhtarının

Köy kanununa göre muhtarın görevleri!

Muhtar; Köy kanunu ile köye verilen işleri görmek için görevlendiriliyor. Kanuna göre, muhtar, köyün başı olarak kabul ediliyor. Köy işlerinde söz söylemek, emir vermek ve emrini yaptırmak muhtarın hakkı olarak ifade ediliyor.


Köy kanununa göre muhtarın görevleri nelerdir?

Köyün sınırı içinde köylüye ait işleri yapmak ve yaptırmak muhtarla onun başında bulunduğu ihtiyar meclisinin vazifesidir. Muhtarın göreceği işler ikiye ayrılır: 

1 - Devlet işleri; 

2 - Köy işleri. 


Madde 36 – Muhtarın göreceği Devlet işleri şunlardır: 

1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine verilecek işleri görmek; 

 

2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak); 

 

3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek; 

 

4 - Hekim...