köylerde imar affı 2013


köylerde imar affı 2013

köylerde imar affı

Ak Partili 13 milletvekilinin TBMM Başkanlığı'na sunduğu İmar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif, belediyelerin elindeki imar planı yetkilerinin Bayındırlık Bakanlığı'na geçmesini öngörüyor. TBMM Bayındırlık Komisyonu üyesi CHP'li Tayfur Süner 'Bu, muhalefet belediyelerinin imar yetkisini gasp düzenlemesidir' derken, teklif mera alanlarında yapılaşmanın da önünü açıyor.
Bayındırlık Bakanlığı tarafından daha önce tasarı olarak hazırlanan, ancak TBMM'deki yasalaştırma süresinin kısalığı nedeniyle milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye 'teklif' olarak sunulan düzenleme şu hükümleri içeriyor:

YETKİ BAKANLIKTA: Bayındırlık Bakanlığı, gerekli görülen hallerde ve ilgili idarenin meclisince (belediye meclisi) bir aylık sürede karara bağlanmaması halinde uygunluk görüşü verdiği yatırımlara dair her tür ve ölçekteki plan değişikliklerini yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve resen onaylamaya yetkili olacak. Bakanlık, harita ve parselasyon planlarını da yapmaya, yaptırmaya, değiştirmeye ve re 'sen onaylama yetkisine de...