kuşadası yazın nüfusu


kuşadası yazın nüfusu

kuşadası yazın

Kuşadası Ticaret Odası'nın yayımladığı  (KUTO) Analiz Raporunda Kuşadası 'nın, İstanbul 'un ardından Türkiye 'de turizmin ilk başladığı yer olduğuna ve Türkiye 'nin en önemli kıyı ve kültür  turizmi merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Türkiye 'nin en fazla yolcu  girişinin gerçekleştiği deniz hudut kapısı unvanını taşıyan Kuşadası 'nda nüfusun  yüzde 67 'sinin hizmet sektöründe çalıştığı belirtilen raporda, ilçenin,  sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasına göre, Türkiye 'deki 872 ilçe  arasında 17. sırada, Aydın ilçeleri arasında ise 1. sırada, fert başına bütçe  gelirleri kaleminde ülke genelinde 44. sırada yer aldığı kaydedildi.

Türk turizmi açısından büyük öneme sahip Kuşadası 'ndaki turistik tesislerin büyük bölümünün 15 yaşından büyük olduğu ve yenileme yapılamadığı  belirtilen raporda, ilçede büyük yıldızlı tesislerin en az 15 yaşında olduğuna  işaret edilerek, bu...