kuyumcukent gayrimenkul yönetim kurulu komite üyeleri


kuyumcukent gayrimenkul yönetim kurulu komite üyeleri

kuyumcukent gayrimenkul yönetim


Kuyumcukent tarafından yapılan açıklama şöyle:


SPK'nın  (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ;


a) "Kurumsal Yönetim Komitesi"  oluşturulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Nadir ALTINDAL 'ın , Komite Üyeliğine   Zafer KAYMAKCI ve Memet Tayran DEMİR 'in,  mevzuat gereği Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yönetici Nazan KAYA 'nın  Komite üyeliğine ayrıca seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi , Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret  Komitesi oluşturulmamasına ve Kurumsal Yönetim Komitesinin bu komitelerin  görevlerini yerine getirmesine,


b)  "Denetimden Sorumlu Komite"  oluşturulmasına ve  Denetimden Sorumlu  Komite Başkanlığı'na Zafer KAYMAKCI'nın, üyeliğe Nadir ALTINDAL'ın...