Limanlar Yönetmeliği


Limanlar Yönetmeliği

Limanlar

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın Limanlar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugün (26 Temmuz 2014 Cumartesi) tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


İşte o yönetmelik ve maddelerdeki değişiklikler;


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.


“(5) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti olmayan;


a) 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,


b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha


alırlar.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna...