Limanlar

Limanlar Yönetmeliği

Limanlar Yönetmeliği 31 Ekim 2012 Çarşamba günü 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Limanlar Yönetmeliği kapsamında limanlarda çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin hususlara yer veriliyor...

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik!

Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ekim 2013 Salı günü (bugün) 28799 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri...

Limanlar

Limanlar Yönetmeliği!

Limanlar Yönetmeliği 31 Ekim 2012 Çarşamba günü 28453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Limanlar Yönetmeliği kapsamında limanlarda çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin hususlara yer veriliyor...

BEP Yönetmeliği yle yılda

BEP Yönetmeliği'yle yılda 7 milyar dolar enerji tasarrufu yapılacak

Cafer Ünlü, BEP Yönetmeliği'yle yılda 7 milyar dolar enerji tasarrufu yapılacağını söyledi

BEP Yönetmeliği nin sağlayacağı

BEP Yönetmeliği'nin sağlayacağı faydalar neler?

Aralık 2009'da yürürlüğe girecek BEP Yönetmeliği'nin içerik, uygulama ve sağlayacağı faydalar ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek

BEP Yönetmeliği 5

BEP Yönetmeliği 5 Aralık'ta yürürlüğe giriyor!

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği, 5 Aralık'tan itibaren yürürlüğe giriyor

BEP yönetmeliği 5

BEP yönetmeliği 5 Aralık'ta uygulamaya girecek!

Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği, 5 Aralık 2009 tarihinden itibaren düzenlenerek uygulamaya girecek

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında ERA görevlendirildi

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında ERA Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti. onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildi

Tip İmar Yönetmeliği nin

Tip İmar Yönetmeliği'nin adı değişti

Tip İmar Yönetmeliği'nin adı ''Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'' olarak değiştirildi.

OSB Yönetmeliği`nde

OSB Yönetmeliği`nde değişiklik

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmelinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Limanlar Yönetmeliği

Limanlar

LİMANLAR YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liman başkanlıklarının liman idari sınırları ve sahası ile demirleme sahalarını belirlemek, idari sahadaki gemilerin veya deniz araçlarının seyir, demirleme veya kıyı tesislerine yanaşma, bağlama veya ayrılmalarında uyulacak kurallar ile her türlü yük ve yolcunun tahmil ve tahliye yöntemlerini, yer ve zamanlarını, gemilerin veya deniz araçlarının bildirimlerini, kılavuzluk ve römorkörcülük ile ilgili gereklilikler ile idari sahadaki seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti ile disiplinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve diğer ilgili hususları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; iç sularda bulunan liman başkanlıkları hariç olmak üzere liman başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ile tüm denizcilik faaliyetlerine ilişkin olarak gemi, deniz aracı ve kıyı tesisi ilgililerinin liman başkanlığına...


bilge özdemir hilmi ışıkören
© 2007 - 2014 Emlak Kulisi Tüm Hakları Saklıdır.
Emlakkulisi.com dış bağlantılardaki sitelerin içeriğinden sorumlu değildir.
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.. Rss