lojman kanunu


lojman kanunu

lojman

Lojman Kanunu!

Kamu Konutları Kanuna göre, lojmanlar tahsis esasına göre dört gruba ayrılıyor. Bunlar: Özel tahsisli konutlar; Görev tahsisli konutlar; Sıra tahsisli konutlar; Hizmet tahsisli konutlar.


Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.


Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, 

yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.


Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, eşinin de bu Kanun kapsamına giren kurum ve kuruluşlarda çalışan personel olması gibi hususlar dikkate alınarak yönetmelikte belirlenecek puanlama esasına göre tahsis edilen konutlardır.


Hizmet tahsisli konutlar; hudut karakolu, istasyon, haberleşme, gözlem,...