lojman tahsis belgesi

 • lojman tahsis
  lojman tahsis belgesi
  2014-01-12 08:56:40
  Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (EK- 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine lojman tahsis talebinde bulunabilir...
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi tebliği!
  2014-03-25 17:09:07
  Tapu tahsis belgesi verilen Hazine arsa ve arazilerinin, iktisap tarihine bakılmaksızın aynı amaçta kullanılmak üzere ilgili belediyelere devri tebliğ ile hüküm altına alınıyor. İşte Tapu tahsis belgesi tebliği..
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi devredilebilir mi?
  2014-03-25 17:00:14
  Tapu tahsis belgesi; tapu senedi gibi mutlak ve kesin bir mülkiyet hakkı niteliğine sahip olmayan belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Tapu tahsis belgesi devredilebilir mi? Tapu tahsis belgesi devri nasıl yapılır?
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi verilen gecekondular!
  2014-01-23 14:03:21
  Tapu tahsis belgesi verilen gecekonduların apartmanın bağımsız bir bölümüne veya bir bölümü iş yeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekiyor. İşte tapu tahsis belgesi verilen gecekondular...
 • Lojman tahsis
  Lojman tahsis komisyonları!
  2014-01-12 10:19:40
  Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak kazananlara tahsisi amacı ile, konut tahsis komisyonları kuruluyor. Peki, Lojman tahsis komisyonları nasıl kurulur? Lojman tahsis komisyonlarının görevleri nelerdir?
 • Lojman tahsis
  Lojman tahsis yönetmeliği!
  2014-01-12 09:11:17
  Lojman tahsis yönetmeliği hükümlerine göre, özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmıyor, bu göreve seçilme veya atanma yeterli oluyor. İşte yönetmelikte bulunan diğer esaslar...
 • Lojman tahsis
  Lojman tahsis talebi!
  2014-01-12 08:56:40
  Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (EK- 5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine lojman tahsis talebinde bulunabilir...
 • Gecekondu tapu tahsis
  Gecekondu tapu tahsis belgesi!
  2013-11-01 01:39:32
  Gecekondu tapu tahsis belgesi alan kimselerin kendisinin veya eşinin oturduğu belediye ve mücavir alan sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve sahip bulunmaması gerekiyor...
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır?
  2013-10-05 02:20:00
  Tapu tahsis belgesi ile mülkiyet hakkı nasıl kazanılır? Bunun için gerekli olan şartlar nelerdir? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız bu konuyla alakalı haberimizde detaylı bilgiler sunuyoruz..
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi tapu yerine geçiyor mu?
  2013-10-05 01:52:06
  Tapu tahsis belgesi tapu yerine geçiyor mu? Tapu tahsis belgesinin tapu yerine geçip geçmediğinin cevabını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve bu konu hakkında fikir edinebilirsiniz..
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ne demektir?
  2013-10-04 23:55:00
  Tapu tahsis belgesi ne demektir? Tapu tahsis belgesini kimler verir? Tapu tahsis belgesi ne işe yarar? sorularının cevaplarını merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve bu konuda detaylı bilgi edinebilirsiniz..
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi tapuya nasıl çevrilir?
  2013-09-16 23:35:36
  Tapu tahsis belgesi ileride tapuya çevrilmesi için verilmiş bir belgedir. Tapu tahsis belgesi nedir? Tapu tahsis belgesi tapuya nasıl çevrilir sorusunun cevabı haberimizin içinde yer alıyor..
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi nedir?
  2013-06-26 16:42:27
  Tapu tahsis belgesi nedir? Tapu tahsis belgesi ne işe yarar, merak ediyorsanız yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz....
 • Tapu tahsis belgesi
  Tapu tahsis belgesi ne işe yarar?
  2008-07-16 12:47:00
  İmar Affı Kapsamındaki "Tapu Tahsis Belgesi", "Tapu Senedi" Yerine Geçer Mi? Bu İki Belge Arasında Ne Tür Farklar Var? Tapu Tahsis Belgesini Hangi Kurum Veriyor? Bu Belgeden Kaynaklanan Mülkiyete İlişkin Haklar Mirasçılara İntikal Eder Mi ? Tapu Tahsis

lojman tahsis belgesi

lojman tahsis

Lojman tahsis talebi!

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları belirlenen Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre konutlarda oturanların yanlarında yalnız kendisinin veya eşinin usül ve füruu ile üçüncü dereceye (üçüncü derece dahil) kadar hısımları veya gelenek, görenek ve ahlak kuralları gereği, korumak ve bakmakla yükümlü bulundukları, kimseler oturabiliyor. Peki lojman evleri nasıl tahsis ediliyor?


Konut tahsis talebi..

Kendisine konut tahsisini isteyen personel, bir örneği Yönetmeliğe ekli (EK-5) beyanname ile bağlı bulunduğu en yakın sicil amirine başvurur. Amir tarafından beyanname tetkik edilerek, konut tahsis komisyonlarına sunulmak üzere, konut tahsis işlemlerini yürütmekle görevlendirilen birime gönderilmesi sağlanır. 


(Ek cümle: 1/5/2002-2002/4133 K.)...