lojmanlarda yakıt bedeli


lojmanlarda yakıt bedeli

lojmanlarda yakıt

Lojmanların yakıt giderleri!

Lojman yakıtlarını düzenleyen tebliğ (Millî Emlâk Genel Tebliği Sıra No: 294) kapsamında lojman yakıt giderleri ile ilgili yasal hükümlere yer veriliyor. Tebliğ hükümlerine göre, kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanıyor.


Boş lojman yakıt gideri ise kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanıyor. Lojmanların yakıt gideleri ile ilgili tebliğ hükümleri şu şekilde sıralanıyor:


LOJMAN YAKIT GİDERLERİ ..            

-Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutlarda oturanlarca karşılanması esastır.

                

Ancak, tamamı kamu kurum ve kuruluşlarının (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi olanlar hariç) mülkiyetinde bulunan veya tamamı kiralanan konutların tahsisli olduğu idarenin gerek görmesi halinde, idarece yakıt temin edilebilir. İdarece temin edilecek yakıt, Kamu...