mahalleyi kim yönetir


mahalleyi kim yönetir

mahalleyi kim

Mahalle yönetimi!

Mahalle, bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçaları ifade ediyor. Peki söz konusu mahalle yönetimi nasıl sağlanıyor, diyorsanız hemen yanıtlayalım.


Mahalleler, Belediye Kanunu kapsamında da belirtildiği üzere, muhtar tarafından yönetiliyor. Mahalle yönetimi ile ilgili diğer detaylar kanunun 9. maddesinde yer alıyor.


Mahalle ve yönetimi

MADDE 9. — Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.


Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.


Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve...