mahkeme harçları 2014
 • mahkeme harçları
  mahkeme harçları 2014
  2014-03-21 10:26:56
  2014 yılında herhangi bir sebepten dolayı açılacak davalarda ne kadar başvuru harcı alınır? Celse harçları ne kadardır? İcra ve iflas harçları ne kadardır? İşte mahkeme harçları 2014....
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-01-04 15:55:00
  2014 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 14,40 TL'den aşağı olmamak üzere binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek. İşte diğer mahkeme harçları 2014...
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-03-21 10:26:56
  2014 yılında herhangi bir sebepten dolayı açılacak davalarda ne kadar başvuru harcı alınır? Celse harçları ne kadardır? İcra ve iflas harçları ne kadardır? İşte mahkeme harçları 2014....
 • İkamet tezkeresi harçları
  İkamet tezkeresi harçları 2014!
  2014-01-13 13:56:52
  Türkiye'de ikamet edecek olan yabancıların gittikleri şehrin İl Emniyet Müdürlüğü'nden ikamet tezkere belgesini almaları gerekiyor. Peki ikamet tezkeresi ne kadar? İşte ikamet tezkeresi harçları 2014...
 • Muvakkat tescil harçları
  Muvakkat tescil harçları 2014!
  2014-01-13 13:40:00
  2014 yılında uygulanacak tapu ve kadastro harçlarına göre Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek...
 • İpotek harçları
  İpotek harçları 2014!
  2014-01-13 11:05:36
  İpotek işleminin yapılabilmesi için, yazılı bir talepte bulunulması ve ipotek harç bedelinin ödenmesi gerekiyor. İpotek harç miktarı her sene yeniden belirleniyor. İşte ipotek harçları 2014...
 • Tapu harçları
  Tapu harçları 2014!
  2014-01-06 09:20:30
  2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları ne kadar oldu? İşte Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklanan tapu harçları 2014...
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-01-04 15:55:00
  2014 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 14,40 TL'den aşağı olmamak üzere binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek. İşte diğer mahkeme harçları 2014...
 • Vergi yargısı harçları
  Vergi yargısı harçları 2014!
  2014-01-04 15:47:25
  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda uygulanacak yergi yargısı harçları 2014 bu haberde...
 • Noter harçları
  Noter harçları 2014!
  2014-01-04 15:20:07
  2014 yılında uygulanacak noter harç ücretlerine göre, gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı binde 4,55 oranında belirlendi. Peki diğer noter harç ücretleri ne kadardır? İşte noter harçları 2014...

mahkeme harçları 2014

mahkeme harçları

Mahkeme harçları 2014!

2014 yılında mahkemelerde açılacak davalar için uygulanacak harçlar aşağıda sıralanıyor:


Yargı Harçları (2014)

A) Mahkeme harçları: 

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde 


I- Başvurma harcı: 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 11,70 

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 25,20 

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 38,70 

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi...