mahkeme harçları 2014

 • mahkeme harçları
  mahkeme harçları 2014
  2014-03-21 10:26:56
  2014 yılında herhangi bir sebepten dolayı açılacak davalarda ne kadar başvuru harcı alınır? Celse harçları ne kadardır? İcra ve iflas harçları ne kadardır? İşte mahkeme harçları 2014....
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-01-04 15:55:00
  2014 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 14,40 TL'den aşağı olmamak üzere binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek. İşte diğer mahkeme harçları 2014...
 • İmar ruhsat harçları
  İmar ruhsat harçları 2014!
  2014-07-11 10:46:18
  İmar ruhsatı için belediye tarafından talep edilen harçlar, her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılına ilişkin imar ruhsatı harçları ne kadar? İşte imar ruhsat harçları 2014...
 • Kadastro kontrollük harçları
  Kadastro kontrollük harçları 2014!
  2014-06-12 09:40:21
  Bugün yayımlanan 29028 sayılı Resmi Gazete'de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. İşte kanunda yer alan kadastro kontrollük harçları 2014..
 • Kadastro harçları
  Kadastro harçları 2014!
  2014-06-07 14:23:45
  Kadastro ile ilgili yapılacak işlemler için Kadastro Müdürlüklerine gerekli belgeler ile müracaat edilmesi ve kadastro harcının ödenmesi gerekiyor. Peki kadastro harcı ne kadar? İşte kadastro harçları 2014..
 • Taşınmaz alım satım
  Taşınmaz alım satım harçları 2014!
  2014-04-15 11:44:53
  Taşınmaz alım satım işlemi, alıcı ve satıcı tarafından ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü’nde gerçekleştiriliyor. İşlemin tamamlanması için harçların ödenmesi gerekiyor. İşte taşınmaz alım satım harçları 2014...
 • Kadastro kontrol harçları
  Kadastro kontrol harçları 2014!
  2014-04-01 16:17:00
  Kadastro kapsamında özel sektör veya Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük hizmet bedeli 89,00. TL den az olamaz. İşte diğer kadastro kontrol harçları 2014...
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-03-21 10:26:56
  2014 yılında herhangi bir sebepten dolayı açılacak davalarda ne kadar başvuru harcı alınır? Celse harçları ne kadardır? İcra ve iflas harçları ne kadardır? İşte mahkeme harçları 2014....
 • İkamet tezkeresi harçları
  İkamet tezkeresi harçları 2014!
  2014-01-13 13:56:52
  Türkiye'de ikamet edecek olan yabancıların gittikleri şehrin İl Emniyet Müdürlüğü'nden ikamet tezkere belgesini almaları gerekiyor. Peki ikamet tezkeresi ne kadar? İşte ikamet tezkeresi harçları 2014...
 • Muvakkat tescil harçları
  Muvakkat tescil harçları 2014!
  2014-01-13 13:40:00
  2014 yılında uygulanacak tapu ve kadastro harçlarına göre Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek...
 • İpotek harçları
  İpotek harçları 2014!
  2014-01-13 11:05:36
  İpotek işleminin yapılabilmesi için, yazılı bir talepte bulunulması ve ipotek harç bedelinin ödenmesi gerekiyor. İpotek harç miktarı her sene yeniden belirleniyor. İşte ipotek harçları 2014...
 • Tapu harçları
  Tapu harçları 2014!
  2014-01-06 09:20:30
  2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları ne kadar oldu? İşte Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklanan tapu harçları 2014...
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-01-04 15:55:00
  2014 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 14,40 TL'den aşağı olmamak üzere binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek. İşte diğer mahkeme harçları 2014...
 • Vergi yargısı harçları
  Vergi yargısı harçları 2014!
  2014-01-04 15:47:25
  Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda uygulanacak yergi yargısı harçları 2014 bu haberde...
 • Noter harçları
  Noter harçları 2014!
  2014-01-04 15:20:07
  2014 yılında uygulanacak noter harç ücretlerine göre, gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı binde 4,55 oranında belirlendi. Peki diğer noter harç ücretleri ne kadardır? İşte noter harçları 2014...

mahkeme harçları 2014

mahkeme harçları

Mahkeme harçları 2014!

2014 yılında mahkemelerde açılacak davalar için uygulanacak harçlar aşağıda sıralanıyor:


Yargı Harçları (2014)

A) Mahkeme harçları: 

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde 


I- Başvurma harcı: 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde, 

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 11,70 

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 25,20 

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 38,70 

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.) 

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi...