mahkeme harçları ne kadar 2014

 • mahkeme harçları ne
  mahkeme harçları ne kadar 2014
  2014-01-04 15:55:00
  2014 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 14,40 TL'den aşağı olmamak üzere binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek. İşte diğer mahkeme harçları 2014...
 • İmar ruhsat harçları
  İmar ruhsat harçları 2014!
  2014-07-11 10:46:18
  İmar ruhsatı için belediye tarafından talep edilen harçlar, her sene yeniden belirleniyor. 2014 yılına ilişkin imar ruhsatı harçları ne kadar? İşte imar ruhsat harçları 2014...
 • Tapuda harç oranları
  Tapuda harç oranları 2014!
  2014-06-06 11:47:36
  Gayrimenkul alım satım işlemlerinde tapu dairesinde verilen hizmet karşılında tapu harcının ödenmesi gerekiyor.Tapu 2014 harçları ne kadar? Tapu harcı nasıl belirlenir? Tapuda harç oranları 2014..
 • İmar ücretleri
  İmar ücretleri 2014!
  2014-05-19 11:27:06
  İmar mevzuatı kapsamında alınması gereken yapı ruhsatı ve iskan gibi belgeler için öncelikle harç bedelinin ödenmesi gerekiyor. Peki ruhsat harçları ve iskan harçları ne kadar? İşte imar ücretleri 2014...
 • Yargı harçları
  Yargı harçları kanunu!
  2014-05-02 14:57:29
  492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince Yargı işlemlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, yargı harçlarına tabi tutuluyor. Peki yargı harçları ne zaman nereye ödenir?
 • Kat irtifakı harçları
  Kat irtifakı harçları ne kadar?
  2014-04-24 15:32:08
  Kat irtifakı, herhangi bir arsa üzerinde yapılacak veya inşaat çalışmaları devam eden bir binanın üzerinde kurulan mülkiyet hakkına deniyor. Peki, kat irtifakı harçları ne kadar? İşte kat irtifakı harç oranları 2014..
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-03-21 10:26:56
  2014 yılında herhangi bir sebepten dolayı açılacak davalarda ne kadar başvuru harcı alınır? Celse harçları ne kadardır? İcra ve iflas harçları ne kadardır? İşte mahkeme harçları 2014....
 • Tapu harçları
  Tapu harçları 2014!
  2014-01-06 09:20:30
  2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları ne kadar oldu? İşte Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:71) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklanan tapu harçları 2014...
 • Mahkeme harçları
  Mahkeme harçları 2014!
  2014-01-04 15:55:00
  2014 yılında Sulh Hukuk Mahkemelerinde konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan 14,40 TL'den aşağı olmamak üzere binde 2,27 oranında harç tahsil edilecek. İşte diğer mahkeme harçları 2014...
 • Noter harçları
  Noter harçları 2014!
  2014-01-04 15:20:07
  2014 yılında uygulanacak noter harç ücretlerine göre, gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı binde 4,55 oranında belirlendi. Peki diğer noter harç ücretleri ne kadardır? İşte noter harçları 2014...
 • Konut kredisi dosya
  Konut kredisi dosya masrafı mahkeme kararları!
  2013-08-22 14:33:21
  Yargıtayın almış olduğu konut kredisi dosya masrafları mahkeme kararlarına göre, tüketiciler daha önce ne için ödediğini bilmediği konut kredisi dosya masrafının tarafına geri ödenmesini talep edebiliyor...
 • İcra harçları
  İcra harçları 2013!
  2013-05-28 13:33:38
  2013 yılı içinde icra harçları ne kadar olacak? İşte icra harçları 2013 listesi...
 • Emsal ne
  Emsal ne demektir?
  2013-04-06 17:19:34
  Hukukta, kural olarak hiyerarşi gereğince önce kanuna, sonra mahkeme ve emsal yargıtay kararlarına bakılan emsal ne demektir?
 • Ali Sami Yen
  Ali Sami Yen projesi ne olacak
  2011-05-18 00:00:00
  Mahkemenin imar planı için yürütmeyi durdurma kararı verdiği Ali Sami Yen projesi ne olacak Peşinen söyleyelim, yeşil alan için umutlananlar bu ihtimali unutsun...  Ali Sami Yen arazisi için verilen mahkeme kararı da Danıştay'da düzeltilebilir.

mahkeme harçları ne kadar 2014

mahkeme harçları ne

Mahkeme harçları 2014!

Bilindiği üzere yargıda yapılan işlemler karşılığında harç ödenmesi gerekiyor. 2014 yılında uygulanacak yargı harçları şu şekilde sıralanıyor:


A) Mahkeme harçları

(6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde


I- Başvurma harcı:

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,


1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde     11,70


2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde     25,20


3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 38,70

(Mahkemenin yetkisizlik...