mahkeme kararı ile kat mülkiyeti kurulması


mahkeme kararı ile kat mülkiyeti kurulması

mahkeme kararı ile

Soru:  Kabul etme mecburiyeti yok. Ticari bir gayrimenkulun ortaklarıyız. Bizim ortaklardan dörtte bir hisseye sahip olanı ortaklığın giderilmesi davası açtı. Bu yolla binanın satılmasını istiyor. Ancak biz de kendisine dörtte bir hisseye tekabül eden parayı verip hissesini almak istiyoruz. Buna yanaşmıyor. Ortaklığın giderilmesi davası bu teklife rağmen görülür mü Satılırsa belediyenin koyduğu rayicin üstüne çıkılmazmış, doğru mu   M. 0.

Cevap: Bir gayrimenkul için ortaklığın giderilmesi davası açılırsa önce bu yerin paylaştırılması imkanı araştırılır. Sizin bahsettiğiniz bir bina ve burada kat mülkiyeti kurulabiliyor ise öncelikle bakılması gereken kat mülkiyeti kurularak ortaklar arasında paylaştırılmasıdır. Burada bir hususu açıklayayım: Ortaklığın giderilmesi sureti ile kat mülkiyeti mahkeme kararı ile kurulabilir ama kat irtifakı kurulamaz. Gelelim tekrar sorunuza. Karşı taraf sizin...