mal bildirim beyanname formu


mal bildirim beyanname formu

mal bildirim beyanname

Memur mal bildirim formu!

3628 Sayılı Kanunun 2’ nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8’ inci maddesine göre Mal Bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerinin değerleri ne olursa olsun formun 2’ nci ve 3’ üncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. 


Formun 4 - 8’ inci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara,deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları, alacaklar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1. Derece Şube Müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan ediliyor. Devlet...