maltepe satılık dükkan


maltepe satılık dükkan

maltepe satılık

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye (ADÜAŞ) devredilen TCDD Genel Müdürlüğüne ait aşağıda belirtilen 8.089,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz “satış (varlık satışı)” yöntemi ve “pazarlık” usulü uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

 


İHALE KONUSU VARLIK

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

TANITIM DOKÜMANI VE ŞARTNAME BEDELİ

SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ


İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, 273 ada, 1 parseldeki 8.089,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz

1.000.000-TL

1.000-TL

14.08.2013 ve 14:00


1 - İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Satış (Varlık Satışı)” yöntemi ve “Pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” usulü ile sonuçlandırılabilir.

2 - Satışa konu taşınmazlar için, ihale...