malvarlığı


malvarlığı


Mamelek nedir?

Mamelek sözcüğü, emlak terimleri kapsamında yer alan bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Mamelek terimi, taşınır ve taşınmaz nitelikteki malları nitelendirmek için kullanılıyor. 


Mamelek nedir, sorusunun tam karşılığı şu şekilde ifade ediliyor;


Mamelek, bir insanın shaip olduğu tüm mal varlığına deniyor. Bir başka ifade ile mamelek yani malvarlığı, bir kimsenin aktif ve pasif her neye sahip ise bütün mallarına işaret ediyor.

Işıl Seren...