Markalı Konut Sektör Raporu


Markalı Konut Sektör Raporu

Markalı Konut Sektör

Çalışma kapsamında İstanbul’da yer alan “markalı” diye nitelendirebileceğimiz 621 adet projenin anlık detaylı pazar araştırması yapılmıştır. Raporda incelenen konut adedi 317.649 olup, konut projelerinin detaylı künyelerini de içeren raporumuz ekleri ile birlikte yaklaşık 650 sayfadan oluşmaktadır. Raporda İstanbul konut piyasasının bugünkü durumu incelenmiş, fiyatların şirketimiz tarafından Nisan 2011 senesinde hazırladığımız markalı konut sektörü raporu ile arasındaki değişimi analiz edilmiştir. Böylece konut bölgelerinin yaklaşık 18 aylık değer artışı tespit edilmiştir. Ayrıca ilçelere göre markalı konut stoku irdelenmiş, ilçelerin toplam konut stokuna oranı analiz edilmiştir. İstanbul’da en fazla markalı konut olan ilçeler ve konut stoku içindeki yüzde payları ortaya konulmuştur.


Şehirdeki ulaşım projeleri, yapılmış ihaleler ve kentsel dönüşüm bölgeleri makro ölçekte ortaya konulmuştur. Bunun yanı sıra demografik güncellemeler, değişen yaşam koşullarının konut...