marmaray bitiş tarihi


marmaray bitiş tarihi

marmaray bitiş


Marmaray projesinin hedefleri!


Marmaray projesi gibi büyük altyapı projelerinin tanıtımında, bu projenin İstanbul’un günlük trafik şartlarını etkileyecek olmasının yanı sıra, şehrin ve bölgenin kalkınmasını da etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Bu nedenle Marmaray projesinin hedeflerinin açık ve net terimler kullanılarak ifade edilmesi de ayrıca önem taşıyor. Marmaray projesinin hedeflerini şöyle açıklayabiliriz:


- İstanbul’daki mevcut şehiriçi taşıma sorunlara uzun vadeli bir çözümün sağlanması;

- Anahat demiryolu hizmetlerindeki mevcut işletimsel sorunların hafifletilmesi;

- Asya ve Avrupa’daki demiryolu sistemleri arasında doğrudan bir bağlantının kurulması;

- Banliyö demiryolu hizmetlerinde, kapasite, güvenilirlik, erişilebilirlik, dakiklik ve güvenliğin arttırılması;

- Banliyö trenlerini kullanan çok sayıda yolcu için yolculuk süresinin kısaltılması  ve konforun arttırılması;

- İstanbul Boğazı üzerinden kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığının sağlanması;

- Egzoz gazlarından kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması ve böylece İstanbul’daki hava...