medeni kanun Kaynak hakkı
 • medeni kanun Kaynak
  medeni kanun Kaynak hakkı
  2013-09-04 15:29:53
  Türk Medeni Kanunu kapsamında 756. maddede tanımlamasına ve sınırlarına yer verilen kaynak hakkı nedir? Kaynak hakkı tesisi nasıl kurulur? İşte kaynak hakkı ile ilgili bilgiler...
 • Tapu sicili Medeni
  Tapu sicili Medeni Kanun!
  2013-11-15 10:40:33
  Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutuluyor. Tapu sicili ve taşınmazların kaydedilmesi ile ilgili yasal hükümler ise Medeni Kanunda bulunuyor. İşte Medeni Kanun maddeleri..
 • Medeni Kanun
  Medeni Kanun ipotek!
  2013-11-15 09:30:32
  İpotek hususu ile ilgili yasal hükümlere, Medeni Kanun kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, ipoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmiyor. İşte kanundaki diğer hükümler...
 • Medeni Kanun da yasal
  Medeni Kanun'da yasal mal rejimi!
  2013-10-31 04:49:00
  Yasal mal rejimi Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? Yasal mal rejimi Medeni Kanun maddeler konusunda merak ettiğiniz soruların cevapları detaylı olarak haberimizin devamında yer alıyor..
 • Medeni Kanun yasal
  Medeni Kanun yasal intifa hakkı!
  2013-09-26 04:07:45
  İntifa hakkı, yani yararlanma hakkı, sahibine bir başkasına ait taşınmaz üzerinde kullanım ve istifade etme hakkı tanır. Medeni Kanun yasal intifa hakkı kanunda yer alan hükümlerde de açıkça belirlenmiştir..
 • Medeni kanun miras
  Medeni kanun miras hükümleri!
  2013-09-20 20:29:14
  Medeni kanun miras hükümleri arasında ölen kişinin mirası için kimlerin mirasçı olabileceği, hangi mirasçıya ne kadar oranda pay düşeceği, sağ kalan eşinin mirastaki durumunun ne olduğunu, varsa evlatlığının mirastan ne kadar pay alacağı düzenlenmiştir...
 • Medeni kanun miras
  Medeni kanun miras hukuku!
  2013-09-19 02:51:00
  Medeni kanun miras hukuku anlatımında mirasçıların kimler olduğundan bahsediliyor. Buna göre mirasçı olacak kişiler ölen kişinin çocukları,eşi,anne babaları, kardeşleri, evlatlığı ve evlilik dışı hısımları olarak belirtiliyor...
 • Üst Hakkı Medeni
  Üst Hakkı Medeni Kanun!
  2013-09-03 14:02:16
  Bir başkasının mülkiyetinde bulunan arsanın üzerinde inşaat yapma hakkı; Üst Hakkı (İnşaat Hakkı) olarak ifade ediliyor. Üst Hakkı Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor. İşte Üst Hakkı Medeni Kanun maddeleri...
 • Medeni Kanuna göre
  Medeni Kanuna göre gayrimenkul sayılan mal ve haklar!
  2013-08-06 08:03:00
  Medeni Kanun'nun 704. maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu şunlar oluşturmaktadır: 1. Arazi, 2, Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler...

medeni kanun Kaynak hakkı

medeni kanun Kaynak

Kaynak hakkı tesisi!

İrtifak hakları kapsamında yer alan kaynak hakkı, bir başkasının mülkiyeti altında bulunan arazideki kaynayan sudan faydalanılması anlamına geliyor. Söz konusu hak, başkasının arazisinden su alma, bu sudan yararlanma ya da suyun bir yere akıtılması ile kullanılıyor.


Kaynak hakkı, iki çeşit halinde karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri şahsi kaynak hakkı olarak karşımıza çıkıyor. Bu hak, kaynak hakkının bir kişi lehine kurulmasıyla oluşuyor. Arzi kaynak hakkı ise, kaynak hakkının bir taşınmaz lehine kurulmasıyla vuku buluyor. 


Başkalarına devredilebilen hak olan kaynak hakkı, resmi senetlerle başkalarına devredilmesinin önüne geçilmesi halinde bir başkasına devredilemiyor. Kaynak hakkı tesisi ile ilgili hükümler Medeni Kanun'da 756. maddede yer alıyor.


MADDE 756.- 

Kaynaklar, arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir.

Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak,...