medeni kanun madde 713

 • medeni kanun madde
  medeni kanun madde 713
  2013-10-10 01:43:00
  Tapuya kayıtlı taşınmazlarda zilyetlik ve mülkiyet hakkı tespiti nasıl yapılıyor, Kanun'da bu konu nasıl düzenlenmiş merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilir ve bu konu hakkında detaylı olarak fikir edinebilirsiniz.
 • Medeni kanun aile
  Medeni kanun aile yurdu!
  2014-07-28 11:33:23
  Medeni kanun aile yurdu esasları gereğince, kurulacak aile konutu; bir ailenin normal geçimine ve barınmasına yetecek ölçüden fazla olamıyor. Aile yurdu hâline getirilen taşınmazlar devrolunamıyor...
 • Medeni Kanun komşu
  Medeni Kanun komşu hakkı!
  2014-05-16 17:42:06
  Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlü oluyor. İşte Medeni Kanun komşu hakkı esasları...
 • Önalım hakkı medeni
  Önalım hakkı medeni kanun!
  2014-04-24 11:56:57
  Bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı olan önalım hakkı hangi kanun kapsamında açıklanıyor? İşte Önalım hakkı medeni kanun esasları...
 • Medeni Kanun ev
  Medeni Kanun ev düzeni!
  2013-12-06 14:41:24
  Medeni Kanuna göre, alt soylar gelirlerinin karşılığında bir bedel isteyebiliyor. Bu alacak zaman aşımına uğramıyor. Fakat bu bedel en geç borçlunun terekesinin taksimi anına kadar istenebiliyor...
 • Tapu sicili Medeni
  Tapu sicili Medeni Kanun!
  2013-11-15 10:40:33
  Taşınmazlar üzerindeki hakları göstermek üzere tapu sicili tutuluyor. Tapu sicili ve taşınmazların kaydedilmesi ile ilgili yasal hükümler ise Medeni Kanunda bulunuyor. İşte Medeni Kanun maddeleri..
 • Medeni Kanun
  Medeni Kanun ipotek!
  2013-11-15 09:30:32
  İpotek hususu ile ilgili yasal hükümlere, Medeni Kanun kapsamında yer alıyor. Kanuna göre, ipoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmiyor. İşte kanundaki diğer hükümler...
 • Medeni Kanun da yasal
  Medeni Kanun'da yasal mal rejimi!
  2013-10-31 04:49:00
  Yasal mal rejimi Medeni Kanun'da nasıl yer alıyor? Yasal mal rejimi Medeni Kanun maddeler konusunda merak ettiğiniz soruların cevapları detaylı olarak haberimizin devamında yer alıyor..
 • Medeni Kanun yasal
  Medeni Kanun yasal intifa hakkı!
  2013-09-26 04:07:45
  İntifa hakkı, yani yararlanma hakkı, sahibine bir başkasına ait taşınmaz üzerinde kullanım ve istifade etme hakkı tanır. Medeni Kanun yasal intifa hakkı kanunda yer alan hükümlerde de açıkça belirlenmiştir..
 • Miras hukuku yeni
  Miras hukuku yeni medeni kanun!
  2013-09-24 23:27:37
  Miras hukuku yeni medeni kanunda 495 ve 574. maddeleri arasında anlatılıyor. Kanuna göre miras bırakanın yasal mirasçıları kimler, kime hangi oranda miras payı düşüyor, mirasta eş, çocuk ve evlatlığın durumu vb konularının tümü açıklanıyor....
 • Medeni kanun miras
  Medeni kanun miras hükümleri!
  2013-09-20 20:29:14
  Medeni kanun miras hükümleri arasında ölen kişinin mirası için kimlerin mirasçı olabileceği, hangi mirasçıya ne kadar oranda pay düşeceği, sağ kalan eşinin mirastaki durumunun ne olduğunu, varsa evlatlığının mirastan ne kadar pay alacağı düzenlenmiştir...
 • Medeni kanun miras
  Medeni kanun miras hukuku!
  2013-09-19 02:51:00
  Medeni kanun miras hukuku anlatımında mirasçıların kimler olduğundan bahsediliyor. Buna göre mirasçı olacak kişiler ölen kişinin çocukları,eşi,anne babaları, kardeşleri, evlatlığı ve evlilik dışı hısımları olarak belirtiliyor...
 • Üst Hakkı Medeni
  Üst Hakkı Medeni Kanun!
  2013-09-03 14:02:16
  Bir başkasının mülkiyetinde bulunan arsanın üzerinde inşaat yapma hakkı; Üst Hakkı (İnşaat Hakkı) olarak ifade ediliyor. Üst Hakkı Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor. İşte Üst Hakkı Medeni Kanun maddeleri...
 • Medeni Kanuna göre
  Medeni Kanuna göre gayrimenkul sayılan mal ve haklar!
  2013-08-06 08:03:00
  Medeni Kanun'nun 704. maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu şunlar oluşturmaktadır: 1. Arazi, 2, Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, 3. Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler...

medeni kanun madde 713

medeni kanun madde

Tapuya kayıtlı taşınmazlarda zilyetlik ve mülkiyet hakkının tespiti


Tapuya kayıtlı taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının tespiti Kadastro Kanununun 13. cü maddesine göre yapılıyor.


- Tapulu bir taşınmaz kayıt sahibinin zilyetliği altındaysa o taşınmazın mülkiyeti kayıt sahibi adına,


- Eğer kayıt sahibi ölmüşse ve taşınmaz bir başkasının zilyetliğinde değilse mirasçılar, mirasçı olduklarını kanıtlamak suretiyle taşınmazı kendi adlarına tespit ettirebilirler. Yani eğer kayıt sahibi ölmüş; mirasçılarda taşınmaza zilyet iseler mülkiyet mirasçılar adına tespit edilir.


- Eğer kayıt sahibi ölmüş ve mirasçılar belirlenemiyor ise mülkiyet ölü olduğu yazılmak suretiyle kayıt sahibi adına tespit edilir.


Taşınmaza kayıt sahibi ve mirasçılar dışında bir başka kişi zilyetse zilyet için o taşınmazın mülkiyetini kendi adına tespit ettire bilmesi mümkündür. Şu şekilde taşınmaza kayıt sahibi veya mirasçılardan başka biri zilyet olmuşsa kayıt sahibi...