mera kanunu 2013


mera kanunu 2013

mera kanunu


Mevzuattaki tanımıyla mera; 'Bir veya birkaç köye veya beldeye hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılan arazilerdir' 


Mera yönetmeliği 

Mera Kanunu, 2013'te değişikliğe uğrayarak yasalaştı. Söz konusu bu kanunda yer alan konular ise şöyle; 


'Amaç dışı kullanılmak suretiyle vasıfları bozulan mera, yaylak ve kışlakları tekrar eski konumuna getirmek amacıyla yapılan veya yapılacak olan masraflar, bozulmaya neden olanlardan tahsil edilecek. Yapılan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar genel bütçeye, yapılacak olan masraflar karşılığı tahsil edilen tutarlar ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı il müdürlüklerince hazırlanan ıslah projelerine uygun olarak, o yerin ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere köy sandığına ya da belediye bütçesinde açılacak hesaba gelir kaydedilecek.

Meralarda kiralanacak alanda, hayvancılık için gerekli bakım, barınma ve su ihtiyaçlarını karşılayacak...