mesken ve işyeri kira geliri birlikte


mesken ve işyeri kira geliri birlikte

mesken ve işyeri

Mesken ve işyeri kira geliri rehberi!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan kira gelir vergisi rehberlerinde, vergi yükümlüsü olan kimselerin izlemeleri gerektiği yol açıklanıyor. Aşağıda hem mesken hem de işyeri kira geliri elde edenler için hazırlanmış olan rehber bulunuyor.


Konut ve işyeri kira gelirleri..

- Konut kira gelirinin 3.200 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2013 yıl için 26.000 TL'yi aşması halinde konut ve işyeri için beyanname verilmesi gerekmektedir.


- Konut kira gelirinin 3.200 TL istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile işyeri kira gelirlerinin toplamı 2013 yıl için 26.000 TL'yi aşmaması halinde ise işyeri kira geliri beyan edilmeyip sadece konut kira geliri beyan edilecektir.


- Eğer konut kira geliri 3.200 TL istisna tutarının altında ise konut kira geliri toplama dahil...