meskun alan ne demektir


meskun alan ne demektir

meskun alan ne

Meskun alan nedir?

Meskun alan kelime anlamı olarak yerleşik alan ile aynı anlamı taşıyor. Meskun alan; Varsa üst ölçek plan kararlarına uygun olarak, imar planı ile belirlenmiş ve iskan edilmiş alan olarak tanımlanıyor.


Bir diğer ifade ile belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar plânı bulunmayan mevcut yerleşmelerin müstakbel gelişme alanlarının da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlar, yerleşik alan/meskun alan olarak karşımıza çıkıyor.


Meskun alanda yapı şartları..

- Planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10 000 in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde,


- Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki köy ve mezraların yerleşik alanlarında,


- Belediye ve mücavir alan sınırları dışında planı bulunmayan köy ve mezraların yerleşik alanları ve civarında,


- Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya...