metro altın


metro altın

metro

Metro Altın İşletmeciliği tarafından yapılan açıklama şöyle;


15.04.2013  tarihinde kamuya açıklandığı üzere Metro Altın İşletmeciliği İnşaat A.Ş.(METAL)  nin Yönetim  Kurulu üye sayısının çoğunluğunun seçiminde aday gösterme imtiyazına sahip 10.000 TL nominal bedelli 10.000 adet A grubu payına sahip Tarık Cengiz ile 10.000 TL nominal bedelli 10.000 adet A grubu payına sahip Murat Araz sahip oldukları payları  imzalanan hisse devir sözleşmesi ile Metal Yapı Konut A.Ş.'ne devretmiştir. 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.07.2013 tarihli onayına istinaden Metal Yapı Konut A.Ş.'nin, diğer ortaklarının sahip oldukları hisse senetlerine Endeks Türev Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla yapılan pay alım teklifi işleminin,02/08/2013 tarihi itibariyle neticesini bilgilerinize arz edriz..1-02/08/2013 tarihinde Borsa Dışında Hisse senedi toplama pay alım teklifine karşılık veren;


Pay sahibi sayısı   :  1 Kişi

Nominal Tutar    ...